Contact

Seitan, Sossissen, Wortelpréparé, Goulash, Stoverij, Kaaskroketten etc… worden vanaf 01/11/22 geproduceerd door Laura.

Voor meer info of bestellingen kan je terecht bij Laura@Laured.be of telefonisch op nummer 0498 06 41 63